Smart Grid - Home of 5G

SmartMeter bølgen
.....og MilliMeter bølgerne

Velkommen hjem 5G

5G er til boliger. Dette er 5Gs endestation. Som det ses på forsiden og som forklaret her på siden er der 2 slags 5G signaler. Det store 5G NR stand alone system som vi venter på er til stationære enheder og det er fast rettet mod boliger med smartmetre. Det kan ikke rettes mod andet og det er ikke hensigten at det skal rettes mod andet. 5G er kun et beam og det kan ikke modtages på andre måder. Kun en stationær enhed med beam kontakt til en 5G transceiver, kan modtage 5G. 5G er til smart metre. Et direkte beam til dit smart meter. 5G og smartmeter bliver 26 GHz beam fra nærmeste 5G transceiverboks (ikke small cells som er sub 6) og til fast punkt i din bolig. Ingen internet of things, ingen internet overhovedet, ingen radio, ingen TV, intet smart kan modtage 5G…..udover smart meteret og det skal bare lige måle noget det har kunnet hele tiden. Læs om smart grid længere nede omkring intelligent strøm og kommunikation begge veje, men det er nødvendigt nu at forstå 5G er et MM Wave beam ind til et fast punkt i din bolig og intet andet. I Danmark bliver det på 26 GHz. Der er INTET officielt der skal ha data fra 5G. INTET kan downloade noget fra 5G officielt. Det upload via 5G der officielt er kommet frem er aflæsning af forbrug i real time. Det skulle være så grønt at det er værd at installere et 5G grid uden information om dets struktur eller information om hvordan 5G signalet kommer ffra kilde til bruger. Der er intet officielt fremme om hvad 5G skal bruges til teknisk. Det kunne i praksis være ren strøm.   

Status er at forstærket 4G annonceres som 5G og datapakker sælges til erhvervslivet som 5G aftaler, skønt at 5G er et andet system, der er målrettet boliger. 4g har fået ny indpakning sælges i “de luxe” udgaver markedsført som 5G. Skaber uro i samfundet og fremmedgørelse.  På denne måde er det fuldstændig umuligt for selv en interesseret smart bolig ejer at få overblik. Det bliver ekstremt vigtigt fremover for alle at få hjælp til at administrere alt forsyning ind i boligen.

 Smart metre sælges, markedsføres og installeres ekstremt aggressivt, under incitamentet at det er vigtigt at kunne overskue sit forbrug. Derfor skal det kunne fjernaflæses i real time og udsending af trådløst signal med korte mellemrum er nødvendigt. Man fortæller kunden at det er rigtig vigtigt at ha et øjebliksbillede af forbruget. Fjernaflæsning er ikke et valg. ALLE smartmetre gøres trådløse. ALLE kablede smart metre er sat til at blive skiftet til trådløse. Man udruller altså hele 5G stand alone systemet for at kunne aflæse smart metre trådløst. Det kan man også med 2G. det midterste billede viser hvordan vi godt kan bruge fjernaflæsning nu, men der kommer et system senere der afløser det der kører nu. Smartmetre er en nødvendig del af systemet for at 5G kan fungere. Uden smartmeter, var der ingen måde at modtage 5G. Det er ikke tekniske specifikationer, der er behandlet af nogen myndigheder. Smartmeter kan ikke fravælges hos udbyderne. Der foreligger ikke lov om det kan nægtes, så branchen har stadig udfordringer med at implementere systemet. Lovgivning er en af dem. Formentlig vil en klimalov ende med at gøre smartmetre lovpligtige. Det ligner en snart forestående “løsning”, der præsenteres for os. 5G skal som sgt i sidens indledning ses i flere perspektiver. Smart griddet er nok det dybeste perspektiv. 5G er faktisk ikke engang færdigudviklet. 

 Det handler om strategi og markedsføring…..og dermed politik og love når man snakker 5G. Politikerne er så at sige med i “salget” af 5G og smart griddet til danskerne, og det er også kulturen i alle andre lande, hvor 5G udrulles. 

Smart griddet sælges som løsningen på klimaproblemerne. Nedbringning af CO2 emissioner er salgsargumentet og det fundamentale incitament for at implementere 5G. Dette kan, vil eller tilskyndes politikerne ikke til at bestride. Borgerne KAN ikke bestride det, for de ved ikke noget. Klimaet skal løses med 5G. Argumentet er at ved at administrere forbrug med real time overvågning og styring af vand, varme og el så kan vi løse “klimaudfordringen”. DET er politikken. Derfor er 5G fjernaflæsning nødvendigt officielt. Som forklaring til borgerne er det nok, men det forklarer ikke 5G systemet. Det kan konstateres. 

5G figurerer under Miljø og Teknologiministeriet. Miljøministeriet blev udvidet til at omhandle teknologi for få år siden. 5G  ligner den forestående teknologiske løsning.  Snart kan  Klimalove og “Climate emergency”  træde i kraft og så står de store aktører klar. 5G er motoren i smartgriddet og du kan se nogle af aktørerne her

Smart griddet 

Derfor blev der lavet et 5G (sub 6) baseret på 4G RF mens vi venter på 5G NR…..det haster jo med klimaet. Dommedagsuret er få sekunder i midnat. Mon 5G giver det lys vi har brug for ? Det bliver Måske fjernaflæsning og real time surveillance af vand, varme og elektricitet, der er løsningen, men hvem ved når vi ikke ved hvad 5G er ? Hvem skal formidle informationen til os ? 5G er et kabel, en mast, en boks og et beam….5G kan KUN leveres trådløst fra kabel og DIREKTE ind i smart huse og (hold fast) KUN med beam. Kommer ALDRIG til at være andet end et BEAM. 5G er motoren i smart griddet. Smart griddet er den store maskine, der skal transportere os ind i fremtiden. Teknisk set minder det om Utopia og at rejsen kun kan foretages bekvemt med lukkede øjne.  

Smart Grid 5G.

Home Area Network

Vi kender alle LAN parties som er et internet fænomen. LAN (Local Area Network) og WAN (Wireless Area Network) er begge kendte begreber, men med 5G sub 6 får vi nu også HAN (Home Area Network). Det ligesom fusionerer at det er lokalt og at det er trådløst. Det er sub 6, det er wifi, det er 4G. Det er ikke som det ovennævnte 5G, der er til smartmeteret og som beamer 26 GHz ind til et fast punkt i hjemmet. Det her er det intelligente hjem. Kaffemaskinen starter brygningen, gulvvarmen tændes, ovnen varmer lasagnen osv når du sætter nøglen i bilen til fyraften f.eks…..køleskabet har bestilt frisk fløde til kaffen, fordi ovnen har brugt det til lasagnen, kombinationerne er uendelige. Robotten der kan gennemføre hele processen og stå klar med lasagnen ER produceret.

 Dette er 5G sub 6. Det er ikke 5G. Der kan laves beam af det forstærkede 4G, og vil du ha det i dit hjem kan det arrangeres. Det er ikke det samme beam som det til smartmetre. Det her er under 6 GHz og i Danmark 3,5 GHz max. Det er Wifi. Dette beam laves af small cells, der ligner 5G transceiverne. Det kaldes 5G Wifi fordi det er “lynhurtigt” 4G. 5G er som nævnt noget helt andet.

5G & strøm

Det er nu det bliver rigtig interessant. Som det har vist sig symptomatisk med 5G så er alt relativt pga den store mangel på information. Det vides ikke helt om der tales om 5G (MM Wave) eller det 4G baserede (sub 6) som også kaldes 5G. Det kulminerer med smart griddet. Der er også 2 Grid. Et 5G og et elektrisk grid. Det er det elektriske grid der kaldes Smart Grid. 5G er en del af det. Du kan se Statens Smart Grid strategi her. Du kan se Energinets Smart Grid strategi her.

Som bekendt er der udlagt et nyt 5G kabelnet over hele verden de sidste par år. Uden dette kabel var der ingen 5G.  Der graves stadig for at lægge det i jorden og føre det  igennem alle verdens byer. Det er således forbundet i 1 kabel globalt. Det kan tændes og slukkes globalt på en knap. Det kan indstilles i styrke og signalstruktur. Det kan skrues op og ned. Det kan ikke blokeres lokalt eller vælges til og fra, fra den ene by til den anden, eller fra det ene land til det andet. et land kan altså ikke vælge at slukke for det. 

Et land kan vælge det fra og kablet kunne føres udenom landet, men Danmark har underskrevet kontrakt og tilmed tilbudt at gå forud som testland i en politisk indgået aftale. 5G er et stort sammenhængende kabelgrid. Transmissionen er ikke tændt. 

Sammen med 5G kablet udlægges også et globalt elektrisk grid….højspænding. Levering af strøm globalt forøges ekstremt. Med 5G kørt i stilling som løsningen politisk på klimaudfordringerne, så virker udrulning af et så massivt stort el-netværk besynderligt uden en yderligere forklaring. Måske derfor udrulningen ned gennem Jylland gik en kende hurtigt for Energinet. Man glemte at informere 180 husejere om at deres matrikel ville blive berørt af opsætning af højspændingsledninger ned gennem Jylland.En ny “Elektrisk motorvej” etableres af højspændingsmaster ned gennem Jylland. Husejerne kunne i TV avisen erfare at deres matrikel skulle ha en mast i baghaven….bogstavelig talt. Energinet beklager og gør straks i indslaget, dagen efter da TV avisen følger op, også opmærksom på at “det er der ikke noget at gøre ved, vi må videre”. 

TV avisen siger i indslaget at kabelgravninger er begyndt i forbindelse med højspændingsmasterne. Den vakse læser vil bemærke, at der ikke graves kabler ned til højspændingsmaster. Kablerne hænger på masten, det er derfor masterne skal op. Noget af en fodfejl af TV avisen. De mente 5G kablet. Om seerne var vakse (udover 5Ginfo) er tvivlsomt.  

Dette indslag i TV avisen, vil komme op her på siden. Som med 5G vi ikke kan vælge kablet, så vælges det også for os om højspændingen skal summe over os eller det skal i jorden. Der er elektriske felter omkring ledningerne og når graverhold arbejder omkring dem er der 15 meters respektafstand. På op til 8 meters afstand kan en minigraver skovl slå gnist med en ledning.

Illustrationerne er mangelfulde. 5G kabel, transmitter, transceiver og signal mangler. Samlet set er grid og 5G intelligent strøm med kommunikation begge veje. Formål kan 5Ginfo ikke konkretisere. Det kommer fra kablet og ender i smartmetret. teknisk set er det svært at koble visioner med det fysiske grid og hardware der er implementeret.

En tilnærmelsesvis antydning af en beskrivelse af 5Gs formål, virke og teknisk funktion forefindes ikke.

Formålet med 5G mm wave 26 GHz er ukendt. Det vides det skal til huse og stationære enheder eksklusivt. Samlet sælges det som en pakke ingen kan forstå, men afhængigheden er 100%.

  

 

 

  

 

Smart Grid uddybes ? :

Smartmeter & IoT
- Sub 6 & MM Wave
- 4G & 5G
- 4G kabel & 5G Kabel
- Wifi & Beam
- Miljø & Teknologi

2 systemer.

Som bekendt udrulles 5G og smart griddet, som det reneste alternativ til fossile brændstoffer der findes. Den grønne omstilling har brug for 5G. 5G over 6 GHz kan kun leveres gennem et beam fra 5G transceivere og det kan kun målrettes et fastliggende hus som udgangspunkt. Det er der 5G udviklingen er. Udliciteringer af licenser gennemføres og udstyr og kabelnet udrulles. 5G er tæt på klar til transmission, men der er “problemer”. Det kan ikke tændes pt og er i England udskudt af samme grund. 4G i den opgraderede udgave fastholdes som værende 5G, da small cells opsættes samtidigt, så det bærer præg af 5G. Men selv det første Phased array beam vi kommer til at opleve ligger et stykke ud i fremtiden. 

Nu præsenteres 5G langsomt for os og information er, (måske pga lobbyarbejde og måske pga af partipolitiske fokus på grøn omstilling osv det vides ikke uden transparens) sparsomt. Vi er som samfund fra bund til top på “NEED TO KNOW BASIS” 

IoT er ganske simpelt alt det vi kan med 4G, og smartmeteret er ganske simpelt destinationen for 5G signalet, der kommer fra et nyt kabel, der ligger derude og venter på at blive tændt. Formentlig på samme tid over hele verden. Grunden til udskydelsen i England er formentlig fordi, der stadig mangler transparens omkring dette fulde 5G stand alone system. Det der i dag præsenteres for os er WiFi, 4G kabel, 4G, sub 6…….kært (eller udskældt) barn har mange navne. Det er 4G og det er Internet of Things….alt der er smart er 4G……..nu med beam (men stadig 4G og det er ekstremt væsentligt for EHS, mennesker der er sensitive for elektriske felter og stråling. 

Dit smart meter er ikke smart. Det styrer det 5G signal som skal ind i boliger (kun). Det kan fjernaflæses på mange måder. 5G connecter smart griddet med dit hjem trådløst. Det kunne vi bare være blevet fortalt, men 5G er til “lynhurtigt internet og store dataoverførsler” så det er hvad vi har at gå ud fra.

Smartmeter er bare en måler. Næste afsnit handler om hvorfor der snakkes så meget om det. 5G er ikke til os. Det er til dem der skal styre leveringerne til os. Vi får opgraderet 4G….og forstærkede elektriske og elektromagmetiske felter omkring os. 5G forbliver tabu. Heldigvis ikke her. 

Fortsættelse følger……..

 

Smartmeter er 5G Beam fra 5G transceiver. Det kræver kun en lille bitte chip at modtage 5G beam fra 5G transceivere, der er på det flade horisontale 5G MM wave signal. Trådløse smartmetre kan aflæses af alle G`erne, men de venter på 5G og er 5G parate. IoT er simpelthen den 4G baserede brugerflade vi får, der omfavner 5G signalet.  Vi får ikke motoren at se.   

IoT er opgraderet 4G og har intet med 5G at gøre. 4G phased array beam kan på sigt fungere i lukkede miljøer der sættes op f.eks det omtalte HAN (Home Area Network)…fixed access. IoT er et globalt WiFi hotspot. Det går man ikke galt af at kalde det. Det er ren markedsføring. Her er IoT Denmarks fremlægning af 5Gs gaver til os, men 5G beamet fra 5G transceivere, det flade signal og sammenhængen med HVORFOR et pulserende smart meter og “real time protection surveillance” er nødvendigt og hvor 5G er og hvad det er, præsenteres ikke. Er videoen fra deres forside for dårlig så se slideshow her hos dem selv

Energinets vision