Fra fastnet til 5G

5G udrulningen - Fra kabel til trådløs

1. G´erne

Før den trådløse telefon, måtte man besøge hinanden eller ringe sammen hjemmefra. Man kunne skrive et brev og sende det med posten. Så blev det trådløst 1-2-3G Tale, skrive, sende billeder. Med 4G kunne der nu overføres alle slags data. Da 4G kom var 5G allerede på tegnebrættet. Det er det stadig da det ikke er færdigudviklet og helt klart. 6G er kunstig intelligens. 5G forbinder alt der kan være online og med 6G, teknologi ind i vores krop, der forbindes alt med os og vi forbindes med computeren…..den kunstige intelligens. 5G satelitterne er udviklet til at forbinde med et neuralt link, et implantat i hjernen. Det er i skrivende stund Elon Musk, den største iværksætter af 5G satellit griddets forehavende. 5G er ikke lavet med henblik på hurtigere internet, men hurtigere dataoverførsel. At det giver hurtigere internet forventes, men det er faktisk det telebranchen i skrivende stund har til opgave at vise kunderne. Dette “download” og “lynhurtigt internet” fokus har desværre taget fokus fra information om selve 5G systemet og infrastrukturen den ændrer. 5G ændrer vores måde at leve på. Vi fanger ikke længere signalet som med 4G, vi kobler på det. Enten er vi på eller også er vi ikke. Hastighed er den samme uden hakkeri, men der er langt endnu til vi kan bevæge os frit og være på 5G overalt uden at falde på 4G backup. Det er i den grad et eksperiment og det tekniske fokus er på opsætningen ikke på styrker og stråling. Hvordan en historisk så stor ændring af menneskehedens fundament og stillads er til menneskehedens fordel står stadig at blive afklaret nøgtern set. Der er visioner, men også stor grund til nærmere granskning. Teknisk set er udrulningen ikke hensigtsmæssig. Den er politisk og den er for erhvervsliv og industri. Hurtigere internet som behov må være en individuel vurdering.        

2. Fra 4G til 5G udrulning.

For kun få år siden kom 4G som et supplement til det kabel vi kalder fiber bredbånd kendt som profiber, lyslederkabler. 4G blev hurtigere og hurtigere efterhånden som der kunne sættes antenner op. De sidste år har vi set et massivt udbud af antenner blive sat op. de velkendte lange højtalerlignende sendere der efterhånden sidde på alle skorstene er 4G. da 5G udrulningen startede og blev offentliggjort sendte 4G på 2 GHz i udvalgte byer. Det gør det stadig, der hvor 5G ikke er udrullet. Nu er de rsendere nok til at 4G kan opgraderes til 3,5 GHz f.eks og 4G sender nu på flere frekvenser. Der er således nu 2 slags 4G. Det gamle på op til 2 GHz og så det ny som kaldes 4G+ bl.a. Det er nu første del af 5G overgangen kommer i spil. Det opgraderede 4G signal bruges nu til at lave en 5G stråle. Signalet bliver vha Full duplex teknologi, MIMO til et beam. Dette kaldes beamforming og det kan laves af 4G op til 6 GHz. Herfra er 4G LTE ikke anvendeligt til 5G. Der kommer nye master til 5G over 6 GHz og i år udliciteres tilladelser til 26 GHz sendeudstyr. Dette netværk er det fremtidige 5G. Det kan alt det som alle antennerne derude kan i 1 mast alene. Der er lagt et nyt 5G kabel, der ikke er tændt endnu. Det er til de egentlige 5G master. Det kan i starten ikke fange mobile enheder kun stationære.       

3. Trådløds & Kabel

5G er trådløst mobilt bredbånd. Det vil ikke kunne matche hastigheder i kablet. de seneste år er det blevet så bekvemt hurtigt at brugen af kablet og trådløs internet ofte næsten glider ud i et med hinanden. 4G er den hastighed du har på din mobil når du fanger signalet væk hjemmefra. Det wifi signal der kommer ud fra routeren i hjemmet og laver et lokalt netværk er ikke 4G. Det er fiber bredbånd fra lyslederkablet og hastighed og styrke handler om routerens kapacitet og hvor meget hastighed du har købt ved udbyderen. 5G er så kraftigt at det kan sammenlignes med kablet i jorden. 5G er et helt nyt kabel, der IKKE kommer ind i husene. Det leveres kun trådløst fra kablet ude i byen.  På sigt skal alt blive trådløst. 

5. Signalstyrke og downloadhastighed.

I takt med at signalstyrken på 4G er steget er hastigheden også. Den hastighed trådløse 4G når ud med kan dog ikke matche hastigheden i kablet. Ved at lave dette signal om til en 5G stråle så opnåes en slags låst forbindelse og høje trådløse hastigheder kan opnåes. Den øgede hastighed vi skal have hænger på denne måde ikke sammen med at skrue op i styrke. Hastigheden vokser i den takt at der kan ryddes vej for at 5G infrastrukturen kan implementeres. Jo bedre kontakt mellem kilde og modtager, der er jo mere sikker forbindelse. Kraftig regn kan blokere 5G signalet. De korte mm wave bølger kan ikke trænge gennem ret meget. Så jo mere 5G og jo mindre forhindring jo bedre. Det er desværre nødvendigt at fælde træer for at 5G kan fungere. 5G er det mest ekstreme teknologi og infrastruktur der nogensinde har eksisteret. Det bør behandles med yderste respekt. Det er 5Ginfos erfaring ved research at der er alarmerende mangel på information. Dette gælder især uddybende information for dem der vil vide mere end hvornår den og den hastighed kan opnåes. dette er også væsentligt for mange, men at vide hvor 5G kommer fra og hvilken struktur det har er vigtigt. %G skal sendes med op til 100 gange den styrke der er undersøgt og lagt standarder for. I Aalborg sendes nu 3,5 GHz LTE RF wifi signal i Aalborg og København. Denne styrke er ikke testet for mulig skadesforvoldelse. Her må man stole på et skøn om at en fordobling nok ikke skader. Dette er desværre fakta her forud for implementering af et 26 GHz netværk. Det er IKKE denne sides mål at skræmme, men med til 5G historien hører den politiske del og at information er direkte tilbageholdt af telebranchen. 

5G kabel

4. Udrulningen

Udrulningen startede med at TDC lancerede 2 GHz 4G i visse byer. Her blev 4G basissignalet testet til 5G brug. 5G op til 6 GHz laves af 4G LTE signalet. Dette kan til alle kender 5G ikke siges for tit. 5G op til 6 GHz laves af signalet fra opgraderede 4G sendere. 5G sub 6 er beamformet 4G. Dvs sige at det 4G netværk der er i forvejen skrues nu op til 3,5 GHz i alt i Danmark. Dette omdannes gennem MIMO bokse med små antennenetværk indeni og hele dette netværk af bokse og udstyr til at omforme 4G til 5G beam er nu igang og det ruller ud fra Nordsjælland og så igennem Danmark. Pt er 5G sub 6 aktivt i Aalborg og København. bemærk dette er 5G sub 6. 5G lavet på 4G signal. TDC mangler at informere om det netværk der skal levere 5G over 6 GHz til os. Det er med beklagelse, men dette svar er ikke offentliggjort. Disse oplysninger gives her på siden. Det må siges at være berettiget grundlag for at kalde 5G udrulningen kontroversiel. 5G sub 6GHz udtrulles nu med stor mediebevågenhed. Officielt er 5G mm wave udrulningen ikke startet. Kun ekstraudstyr til det allerede opsatte 4G netværk opsættes. Full duplex, MIMO og beamforming. Masten der ligner en cigaret figurerer ikke i 5G udrulningen officielt. 5G kaldes med udrulningen for hele det antennenetværk vi har. 3G, 4G OG det 5G optimerede sub 6 netværk vi ser nu med MIMO bokse, kaldes altsammen 5G. I Danmark er den officielle forståelse af 5G hele netværket. Derfor udrulles nu kun en del af 5G netværket. En udrulning der løber ved siden af er smartmetrenes opkobling. De skal læses af et andet netværk. 5G mm wave netværket. En anden del af udrulningen er 5G LED lys. Dette er der absolut ingen information om officielt. Derfor skal oplysninger om 5G vurderes fra mange perspektiver. Fakta om det tekniske er et godt holdepunkt. At forstå 5G er hensigtsmæssigt i en tid, hvor udrulning og information ikke følges ad.  

5G strategi

Politisk administreres 5G som en handleplan, men i telebranchen bruges ofte termen “strategi”

Udrulningen foregår forskelligt fra land til land. Man kan sige at de forskellige involverede teleselskaber i hvert land har deres egen strategi, mens politikernes supplerende lovgivning kaldes en handleplan. I England er sub 6 blevet annonceret som 5GEE f.eks. Herhjemme har man valgt opstillingen at både det 4G LTE baserede sub system op til 6 GHz (som hedder sub 6 i alle teleselskabernes egne manualer) samt det kommende 5G mm wave system, som sender et fladt, horisontalt signal (26 Ghz i DK) som en pandekage, altsammen kaldes 5G. 5G er et nyt ikke aktiveret kabel, der går til masterne til højre. Indeni i masten sidder standard 3 og 4G sendere, men også en 5G mm wave sender til 26 GHz. Da kablet ikke er aktiveret og der ingen 5G transmissionsdato er planlagt for det nye kabel officielt, har bl.a. TDC valgt at kalde masten for en 3 og 4G mast. I kommunens papirer står det er en almindelig mobilmast, men 5G er ikke et mobil signal. Denne mast kan ikke sende 5G til mobiler eller IoT, men kun til en transceiver som KUN kan levere forbindelse til huse, smartmetre og fabrikker og ikke mobile enheder. I 2016 lavede regeringen loven om så der ikke længere skal søges tilladelse til opsætning af sendeudstyr. Da frekvenserne er teknologineutrale og der ikke er noget krav om at oplyse hvad masten skal sende, så er det teknisk set på overfladen lovligt. Der er så den faktuelle detalje at telebranchen stadfæster at 5G ikke er udrullet, der hvor masterne står, og de pointerer at det IKKE er 5G relaterede master. Det registreres  simpelthen  f.eks. som en 3G standard mobilmast. Når transmissionen i 5G kablet tændes vil det uundgåeligt få konsekvenser for huspriser på matrikler der er i omkreds af masten. Derfor kan man sige at både regering, telebranche og øvrige erhvervsliv, der er forelagt store visioner med 5G alle har et motiv for at få det op i en fart. Udrulningens natur er at det ser ud til at blive udrullet i en fart samfund, mennesker, politikere og medier ikke kan følge med til. Strålingsstandarder og undersøgelser er ikke lavet på andet end standard 4G LTE 1-2 GHz så standarder for 3,5 GHz er estimater af utestet teknologi. Stor modstand mod 5G vokser i alle lande. Stater og byråd sagsøges og demonstrationer overalt hvor 5G kommer op. Telebranchens “eksperter” efterlyser mere entusiasme og som det fremgår her på siden så er samfund og politik ikke i ækvivalens, da oplysninger om 5G tilbageholdes og det er ikke i befolkningens interesse. Information om 5G transmittere, transceivere, kabel og signal er faktuelt ikke tilstede. Det gør udrulningen kontroversiel.