5G SYSTEMET

At beskrive den nye generation af trådløs teknologi 5G er faktisk enkelt. Men overgangen fra 4G til 5G er meget kompleks at beskrive, da dele af 5G teknologien bruges med 4G som base senderne. Med andre ord så sendes 4G fra det gamle 4G kabel og det er det signal det 5G, der udrulles nu bygger på. 5G kommer fra et helt nyt kabel der endda ikke er helt færdiglagt i Danmark endnu,  så 5G er 2 systemer. Det er 2 forskellige signaler og tager man 5G som den vil fremstå i fremtiden så er det faktisk også 2 elementer nemlig et fladt horisontalt signal og et beam….en stråle. 5G når også det visuelle spektrum så det er faktisk det man kalder en laser i daglig tale. 

Derudover er 4G også 2 systemer nu. Det gamle standard og et nyt opgraderet der er kraftigere og på højere frekvenstyrker. Det opgraderede 4G (4G+) sender udover højere frekvenser nu også på flere frekvenser. 5G går faktisk ud på at bringe flere frekvenser i interferens. Så det kan godt forsvares at sige 5G er komplekst at forklare. I forbindelse med udrulningen er det telebranchen der fra land til land har lagt en udrulningsstrategi for hvordan 5G skal præsenteres. 

Som det ses nederst er 5G faktisk et ekstremt enkelt system. 4G systemet der sammen med nye teknologier laver et 5G beam, gør det kompleks at forklare overgangen. Det skulle gerne fremstå klarere efter denne gennemgang. Det der i dag betragtes som 5G og som udrulles nu i Danmark med Helsingør som første by kaldes 5G sub 6 (under 6 GHz) i alle teleudbydernes manualer. Men termen for det opgraderede 4G varierer. I England hedder det 5GEE. Det er 4G+.

Denne gennemgang vil beskrive elementerne trin for trin. Scroll videre så startes der med gamle 4G som alle kender. Tiden hvor man kun kunne sende billede og text til hinanden og kaldte det 3G hører til skolens historietime, når det gælder 5G. 

5G er nu og i den højeste grad nogensinde fremtiden. Forskningen har ikke færdigudviklet teknologien og hvordan 5G implementeres har stadig uløste udfordringer. 5G er et fladt horisontalt signal der skal dække hele kloden. Det er en historisk stor teleingeniør opgave at implementere,. 5G er voldsomt og med mange ubesvarede spørgsmål. Udrulningen af 5G er besluttet af Folketinget. Den danske befolkning blev ikke spurgt. Derfor og af andre grunde er information og transparens derfor vigtigt omkring 5G. Dette gælder globalt. 5G transmissionen i kablet er slet ikke tændt endnu noget sted i verden. Det annonceres nu i USA 

Velkommen til 5G Info  

“Lige et par ting om signaler”

Jo højere frekvens (Hz) jo lavere gennemtrængelighed. 4G rammer nu frekvenser (over 3GHz), der har svært ved at trænge gennem mur, træer og endda kraftig regn.
4G og 5G er 2 forskellige signaler. 4G er RF Radio Frequency og WiFi. 5G er NR New Radio Frequency og et nyt signal der er fladt som en pandekage og horisontalt.
Frekvenser kan gå i interferens og skabe konstruktiv interferens eller destruktiv interferens. Det kan enten forøges i styrke eller neutraliseres i styrke.
5G kan skrues op og ned i et spektrum fra 0 Hz og opefter. Indtil videre til 100 GHz. Det kan 4G ikke.

4G (4G kablet)

4G (standard)

4G kender vi alle. Det er de aflange antenner, der ligner højtalere og hænger overalt. I de sidste par år er dette design af 4G sendere sat op overalt i meget stort antal. En stor del af dem er opgraderede. De opgraderede begynder mellem 1 og 2 GHz. 4G standard er den del af dem der ikke er opgraderede og kun sender på 1 frekvens op til ca 1 GHz. Det er tiltænkt yderområder. I yderområder er det tiltænkt at satelitter skal dække 5G. 4G er backup for 5G.  

4G+ (sub 6)

De mange tusinde 4G sendere vi har set blive sat op de sidste år er opgraderet 4G. Det er 4G optimeret til at kunne bruges til 5G. Der sendes på flere frekvenser og med højere styrke på signalet kan man sige. Hvor standard 4G opererer i det lave frekvensbånd, der opererer det opgraderede 4G i mellem frekvensbånd. For 4Gs vedkommende er det op til 6 GHz. Der sendes nu på 2,3 GHz og 3,5 GHz testes i København og Aalborg. Det er stadig kun 4G, men kraftig 4G og mere af det i samme “suppe”. 4G sender nu på de frekvenser, der begynder at få problemer med at trænge igennem træer, mure og kraftig regn.

4G+ nyt design (sub 6)

I forbindelse med overgangen til 5G er 4G transmitteren blevet ændret i design. Brugen af dem påbegyndes først i Danmark nu. Det nye er at de i modsætning til det gamle design sender 4G LTE Wifi signal ud nu i 360 grader….i alle retninger. Den er beregnet til åbne pladser og lukkede miljøer hvor et 5G sub 6 netværk (mere om dette i næste afsnit) skal skabes f.eks et stadion eller en stor åben plads. Til modsætning fra selve 5G senderen som er en mast, så er dette signal ikke fladt som en pandekage og horisontalt. Det er stadig det kendte gamle 4G signal, der går op og ned, i øst, vest, syd og nord. Det nye 5G signal går ikke op og ned. Det er fladt og kan ikke “bøjes”. Denne lille cylinder er stadig 4G. Udrulningen af den er først lige begyndt i Danmark så billederne er fra U.S.A. Designet er ikke til at tage fejl af. Disse små cylindere skal i Danmark sende 4G 3,5 GHz. Forskellen på 4G cylinder senderen og den store 5G cylinder mast er kablet. 4G+ senderen i det nye design sender fra 4G kablet hvor transmissionen har været aktiveret længe. Der kræves ikke så tykke kabler op til cylinderen som 5G masten kræver, da denne 4G+ sender ikke sender fra det nye tykke 5G kabel. Cylinderen går i samme kabel som højtaleren kan man sige. Det er samme 4G. 5G begynder i næste afsnit. 

De nye teknologier.....generationsskiftet

Massive MIMO, Beamforming, Small Cells og Full Duplex

Alt hvad der kan udsende frekvenser  op til 6GHz kaldes sammen med de 4 teknologier for “5G sub 6”

– På ryggen af 4G……

“Den vildeste 5G app har vi ikke set endnu. Der er flere teknologier på vej”

Citat: Tom Wheeler, Chairman Federal Communication Commision

2 kabler, 2 signaler, 2 slags 5G

De nye teknologier
(4G kablet)

Full Duplex

Full duplex er en teknologi, der muliggør datatrafik begge veje, hvor det førhen kun var muligt den ene vej. Når du uploader kan du f.eks ikke downloade samtidigt. Dette er muligt med Full Duplex. Det handler grundlæggende om mere hastighed på den samme båndbredde. 

Se mere her

Massive mimo (sub 6)

4G sendere har en sokkel med ca 12 porte signal sendes fra. Med Massive MIMO (Massive Input Massive Output) sættes sokler i lag så antallet af porte mangedobles. Mængden af data forøges eksplosivt. Stadigt 4G signal, der modtages af MIMO small cells bokse.

small cells & Beamforming
(sub 6)

Den intense mængde af (4G) signal der kommer fra 4G+ og MIMO teknologien fanges af små bokse, der kaldes Small Cells. Disse små bokse indeholder en stor mængde små antenner (f.eks 4 x 64). Disse meget små antenner er i fase og danner et netværk. Dette netværk i fase kaldes et “phased array”. Hvert netværk danner en stråle, der så rammer den 5G device der er “linket op”. Man hopper således fra beam til beam når man går rundt blandt bygninger f.eks. Dette kaldes “Beamforming” og er ikke ny teknologi. Det har været brugt i mange år officielt til at undersøge ionisfæren. Der er en del fasciliteter over hele verden. Haarp kan googles og det er et Phased Array, det er beamforming. Således kan en small cell boks med 4 små netværk med 64 antenner i hver udsende 4 beams. Disse small cell bokse er det udstyr der udrulles hovedsaligt i Danmark nu. Udstyret de skal modtage signal fra er jo sat op, det er 4G. 4G er altid, men 4G i byerne er bare dedikeret til 5G sub 6……det mellem frekvensbånd der bryder barrieren. De lave frekvenser kan trænge igennem alt. De højere 3 -6 GHz begynder at blive bremset af træer, mure, kraftig regn og vores hud. 

5G mm wave (5G kablet)

TDC 5G Transmitter
(Hviidsminde Kolding)

Masten står registreret som 4G, men indeholder også en 5G transmitter. Fra denne mast skal sendes et fladt signal der som en pandekage rækker ca 300 m i alle retninger. Signalet skal således være i vater med den modtagende trådløse transceiver. Fra kablet som denne mast er tilslutter er 5G trådløst. Kablet masten står på er ikke tændt noget sted i verden endnu. 5G kablet er ikke tændt. Når transmissionen i 5G kablet tændes, så er masten en full scale 5G transmitter. Et signal verden ikke har oplevet endnu. Fladt og horisontalt som en pandekage. Signalet (pandekagen) rækker 150 - 300 m fra masten så taber det styrke. Signalet fanges af transceivere, der holder signalet oppe i styrke og sender det videre og disse transceivere laver også et beam. Dette signal er KUN til modtagerdevices der er fuldstændig fastplacerede. Det er ikke til mobile enheder. Det er til trådløse smartmetre primært som udgangspunkt. Det er planen at dette netværk skal overtage på sigt.

5G Transceiver

Dette er boksen der skal bære 5G rundt trådløst. Hvor MIMO boksen modtog 4G signalet og lavede et beam, så modtager denne boks fra 5G transmitteren i 5G kablet og sender 5G rundt trådløst og laver et 26 GHz beam ind i husene til at starte med.

5G Signalet er fladt. det er ikke wifi. 

Sidder transceiveren f.eks for lavt passerer signalet henover og ebber ud

5G nr MM WAVE FLADT EMF/EHF SIGNAL

 TELENOR 

FORMODENTLIG 5G TRANSMITTER  

AALBORG

 

TELESELSKABET 3 

5G TRANSMITTER

HARTE, KOLDING

Fik du det hele med ?Hvad er hvad ?

Danmarks første 5G Transmitter. Vist i TV avisen 2018

Denne mast står på Kongens Nytorv i  Købrnhavn  og blev annonceret som Danmarks første 5G mast. Det er formodentlig en 4G sender. Signalet bliver så til et beam i de omtalte small cells med phased array.

 

Fra kabel til trådløs.

2 cylindere og 2 bokse. En 4G cylinder og en 4G boks ( oftest  3 bokse sammen) samt en 5G cylinder (mast) og en 5G boks

5G Transceiveren

Dette er en 5G transceiver. Den modtager 5G signalet direkte fra enten en anden transceiver eller fra 5G transmitteren selv, der står i 5G kablet. Denne boks er ikke det samme signal som MIMO small cells boksene med phased array, der modtager 4G fra det normale lyslederkabel 4G. 5G transceiveren kan kun lave beam og connecte til modtager devices, der står helt fast og ikke bevæger sig. den er til huse i første mgang…..trådløse smartmetre. Den blev vist i TV avisen i forbindelse med ministerens annoncering af 5G udrulningen