5G handler om os alle

Facebook

Har du vigtig 5G info på Facebook kan der linkes her. Klik på Kontakt

Twitter

Har du vigtig 5G info på Twitter kan der linkes her.
Klik på Kontakt

Youtube

Har du vigtig 5G info på Youtube kan der linkes her.
Klik på Kontakt

Hvad drejer 5G sig om.....?

5G går ud på at få flere frekvenser til at gå i interferens. Dette danner en stråle. 5G er strålen. I forbindelse med 5g udrulningen er 4G blevet opgraderet og kan sende på flere frekvenser. Det mest brugte udtryk om hvad der sker med signalet er fortætning. 5G er fortættede elektromagnetiske frekvenser. Op til 6GHz er 5G beamet fortættet, forstærket 4G  signal på flere frekvenser, der vha MIMO teknologi beamformes. Signalet det laves af er 4G wifi signalet. Det hedder 5G sub 6 (GHz).
5G signalet over 6 GHz er fladt og horisontalt. Det skal være i vater, så det er et kompliceret arbejde at korrigere på plads. Når det sendes ud fra masten er det en flad “pandekage”. Det kan betragtes som et usynligt fladt tag lige over vores hoveder i f.eks 10 – 12 meters højde. Hvis dette synes som lidt for fantastisk information, så skyldes det at telebranchen ikke offentliggør information om dette antennegrid. Derfor er denne information i skrivende stund unik. 5G beam kan laves på alle frekvenser. 4G kan max bruges til 6 GHz. 26 GHz skal især til huse med smartmetre. 5G er et smart grid og det kræver MEGET strøm.
Det flade horisontale 5G signal rækker kun få hundrede meter, så taber det styrke. Inden det taber styrke modtages det af en trådløs transceiver. Denne transceiver modtager signalet inden det taber i styrke og sender det videre med fuld styrke. Så fra masten som står i 5G kablet, som ikke er aktiveret endnu, der bliver det trådløst, sendes videre af små bokse der blot kræver strøm. Således skal der hænge bokse med max 300 meters mellemrum overalt. Så sendere rundt omkring i kablet og tusindvis af små bokse, til at sende signalet trådløst rundt. Disse 5G transceivere må ikke forveksles med MIMO boksene, der laver beam af 4G LTE opgraderet under 6 GHz. MIMO er 5G sub 6. 5G mm wave er Transmittere og transceivere. I Danmark står runde cylindermaster diskret rundt omkring og er registreret som 3 og 4G. 5G er en kombination af 3G, 4G og 5G inde i masten. Da 5G transmissionen i kablet ikke er tændt er masten teknisk set ikke en 5G mast. Det bliver den det øjeblik den tændes. 5G sættes op som om vi ikke måtte opdage det. Netværket er svært at overskue og se. Hvad 5G drejer sig om er måske denne tids bedste spørgsmål. Det bemærkelsesværdige er den manglende information. Det der kan siges at 5G MINDST drejer sig om er lynhurtigt internet. Det handler om TRÅDLØST. Med satelitter så er vi dækket ind i frekvenser. 5G indkapsler dette globale wifi signal med et fladt tag. Stil spørgsmål. Svar er kun en mail væk. 
 
Velkommen til 5G info

5G er et utroligt spændende emne fra mange vinkler. Langsomt er det kommet som et tilbud om hurtigere internet og en vision om at indføre kunstig intelligens, som et vigtigt redskab til fremtidens udfordringer. Internet of things og alt elektronisk er nu sit eget netværk. At 5G er et løfte og håb om vækst og en bedre verden er der rigelig eksponering af. Denne side oplyser ikke primært om hvad vi får ud af 5G når det kommer, men mere hvad vi ogspå får. At forstå visionerne er blot at åbne en avis eller se TV.  5G info handler om HVORDAN det kommer ikke HVORFOR det kommer. DET er ny viden for alle, da denne information tilsyneladende er svært tilgængelig. Du opfordres til at google og ved selvsyn erfare, det ikke er nemt. Det er faktisk umuligt. F.eks er der absolut ingen information tilgængelig om 5G LED lys. Det skal bemærkes der står 5G, det betyder en stråle. 5G er en stråle. Spændende for ethvert barn, men dog ikke et emne medierne tager op. Derfor anbefales det at holde sig opdateret her.

5G netværket er det mest omfattende infrastruktur der er indført i historien og det vil skabe et elektrificeret felt omkring jorden af stråling. 5G er en stråle samt elektromagnetisk bestråling. At forstå 5G er at forstå det er en stråle…et beam.

Skønt det sikkert allerede nu i læserens øjne lyder indviklet, så udleverer teleselskaberne intet information om 5G. Ved henvendelse om aktindsigt er beskeden at intet kan udleveres. 

5G består af 2 netværk, 2 sæt antenner der ikke er ens og signalet er også meget forskelligt om det er 5G sub 6 eller 5G mm wave. 5Ginfo faktatjekker selv alt info og er pt den eneste side i Danmark der kan oplyse om 5G transmitteren. TDC er forelagt at svare på hvordan en 5G sender ser ud og deres svar er at de ikke ved det. Så spændende er 5G. Dette er ikke en debat og diskussionsside, men det kan informeres at Teleselskaberne ikke kan eller ønsker at udlevere info om 5G mm wave. Den info der kan indhentes er at 5G ligner 4G. Mere info kan der ikke findes om det, der informeres om på denne side. Derfor er der dybt behov for at samfundet forholder sig til 5G. 5G skal sendes på styrker mange gange over hvad der er testet sikkert. Dette er et faktum der sætter 5G i et særligt lys. 5G ER et eksperiment og Danmark har indvilliget i at være testland. Denne sides pointe, eksistensberettigelse og relevans består i at information om det fulde 5G netværk skal ud til befolkningen. 5G ER problematisk og kontroversielt. Problematisk fordi det udrulles og iværksættes hurtigere end teleselskaberne og forskerne selv kan følge med til. Politisk set er der klart et problem i feltet mellem de kommunale administrationer og Folketinget. 5G ER en varm kartoffel og en dybere undersøgelse af 5G antennenetværket er faktisk ikke set før. Det må stå klart for enhver at information om 5G kablet og 5G senderen er vitalt at offentliggøre. Det findes pt offentligt slet ikke. Det er kontroversielt i sin natur. Endvidere er der faktisk nu ikke klarhed over hvordan det store 5G net skal implementeres. Der er stadig udfordringer så det fulde grid er der faktisk ikke styr på. Det er IKKE denne sides formål at debatere. Dette er en faktaside. 5G er problematisk nøgtern set. Den information der udleveres er kommercielt betonet og drejer sig om brug og effektivitet af forbindelsen. 

Denne side informerer om 5G signalet og hvordan det når os helt fra kilden af. 5G er trådløse kabler. 5G kablet går gennem din by, men det kommer ikke ind i husene ligesom alt andet fiber. 5G er trådløst. Til denne dato har ingen set en 5G transmitter der skal sende fra dette kabel. Det er ikke tændt endnu. 5G annonceres i Danmark som en kombination af 4G og 5G. 5G mm wave over 6 GHz er ikke lanceret i Danmark endnu. Alt dette kan du læse om her på siden. 

At 5G er kontroversielt er pr. definition. Der er intet dokumentar om 5G i nogen medier. Politisk er der ingen debat forud for vedtagelsen. Sundhedsstyrelsen har valgt ikke at vurdere hele 5g griddets indførelse som en potentiel sundhedsrisiko. Der er standarder og undersøgelser af sendestyrker på ca 1 GHz og ikke højere, men 5G skal i Danmark sendes på 24-26 GHz og i andre lande helt op til 100 GHz i første omgang. ICNIRP som udstikker de rammer vi indfører det efter forholder sig til meget små styrker. Da det lave og mellem bånd af 5G griddet består af 5G lavet på 4G så har telebranchen vurderet at hele 5G er sikkert selvom det er helt nye antenner med nye styrker i der skal op, så er det svært ikke at sige 5G er kontroversielt.

Denne side faktatjekkes ved TDC. TDC har fuld adgang til at informere. 

Video af James Corbett                                                                                                                                                                    Klip fra Corbettreport